Blog o fotowoltaice

Sprawdź listę wszystkich artykułówTUTAJ.

Energia słoneczna – wady i zalety

Pozyskiwanie energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego jest w Polsce coraz popularniejsze, a przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne nie wzbudzają już zbędnych emocji. Duża konkurencja w branży fotowoltaicznej, rosnąca świadomość ekologiczna oraz wiedza techniczna inwestorów a także coraz lepsze ustawodawstwo związane z odnawialnymi źródłami energii sprawiają, że każdy, kto chce stać się właścicielem przydomowej elektrowni słonecznej może […]

Odnawialne źródła energii – co warto wiedzieć

Nasze przyzwyczajenie do nieodnawialnych źródeł energii poddane zostaje w ostatnich latach gruntownej weryfikacji. Rabunkowa gospodarka zasobami węgla kamiennego i brunatnego, torfu, ropy naftowej i gazu ziemnego nie tylko przyczynia się do zniszczeń w poszczególnych ekosystemach, ale także w sposób zasadniczy wpływa na zanieczyszczenie środowiska naturalnego: powietrza, którym oddychamy; wód opadowych i gruntowych, gleby. Stosunkowo niskie […]

Jak czytać karty katalogowe modułów fotowoltaicznych?- najważniejsze informacje, na co zwrócić uwagę

Dla laika karta katalogowa modułu fotowoltaicznego może być zupełnie nieczytelna. Dlaczego? Po pierwsze, karty katalogowe są w języku angielskim, co wymaga od nas znajomości języka branżowego (a przynajmniej technicznego na co najmniej podstawowym poziomie). Oczywiście moduły pochodzące z oficjalnej dystrybucji mają przetłumaczone karty katalogowe na język Polski. Po drugie, na kartach katalogowych znajdziemy mnóstwo danych […]

Rozliczanie energii w 2021r -zasady dla prosumenta

Prosument to właściciel instalacji fotowoltaicznej, który jest równocześnie producentem i konsumentem energii elektrycznej. Można też powiedzieć, że prosument to odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, lub związane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia […]

Ładowarki samochodowe – jak to działa?

Historia pojazdów z silnikiem elektrycznym sięga lat ’30 XIX wieku. Wtedy powstały pierwsze powozy elektryczne, a w kolejnych latach zaczęły pojawiać się prototypy elektrycznych samochodów. Choć rozwijały one prędkość większą niż pojazdy z silnikami spalinowymi, te drugie mogły pokonywać znacznie większe odległości i były po prostu tańsze. Przez długie lata segment samochodów elektrycznych uchodził za […]

Jak odczytać fakturę za prąd będąc prosumentem? Co się zmienia w stosunku do faktury sprzed założenia instalacji?

Decydując się na instalację fotowoltaiczną podłączoną do publicznej sieci energetycznej, większość inwestorów wybiera funkcjonowanie w systemie prosumenckim. Jak działa taki system i co zmienia się na fakturach za prąd w stosunku do faktur z okresu, w którym nie byliśmy właścicielami elektrowni słonecznej?  Kto jest prosument Słowo prosument powstało z połączenia dwóch słów: producent i konsument. […]

Rozliczanie ulgi termomodernizacyjnej w PIT – zasady, gdzie wpisać na formularzu PIT, co dołączyć, kto może skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna, czyli ulga podatkowa na termomodernizację to korzystne dla podatników rozwiązanie polegające na możliwości dokonywania odliczeń, od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w swoim budynku. W roku 2021 ulga podatkowa na termomodernizację będzie przyznawana zgodnie z obowiązującymi przepisami i na tych samych zasadach, […]

Projektowanie domu z instalacją fotowoltaiczną – o czym trzeba pamiętać?

Kiedy planujemy budowę domu i od razu wiemy, że będziemy zamawiać projekt budynku z fotowoltaiką, część ustaleń jest łatwiejsza, niż kiedy podejmujemy termomodernizację istniejącego już budynku, a część – trudniejsza. Na pewno trudniej jest wtedy oszacować zapotrzebowanie energetyczne posesji, ponieważ  w grę wchodzą wyłącznie dane wynikające z planowanego zużycia, co oznacza, że stajemy przed koniecznością […]

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to korzystne dla podatników rozwiązanie polegające na możliwości dokonywania odliczeń, od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w swoim budynku. Ulga ta weszła w życie 1 stycznia 2019 roku i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia, co oznacza, że po raz […]

Projektowanie instalacji fotowoltaicznej – jak zrobić to poprawnie

Podstawą prawidłowego funkcjonowania systemu fotowoltaicznego jest dobrze opracowany projekt. Kto może go zrobić? Prawo do stworzenia projektu instalacji fotowoltaicznej ma osoba, która posiada:  Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) albo Certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru […]