fbpx

Zacznij oszczędzać z Syntezą OZE

Mój Prąd 5.0: Nowa edycja programu wsparcia dla OZE

Minister ds. klimatu i środowiska Anna Moskwa ogłosiła podczas spotkania z mieszkańcami, parlamentarzystami i samorządowcami z ziemi radomskiej, że w kwietniu 2023 roku zostanie wprowadzona kolejna wersja programu „Mój Prąd 5.0”. Kto może składać wniosek w tej edycji programu wsparcia i jaką kwotę można otrzymać z dofinansowania? Zapraszamy do lektury.

Poprzednie wersje programu

Nowa edycja programu Mój Prąd — nowe urządzenia

„Mój Prąd” to program polskiego rządu, który od 2019 roku wspiera produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Mój Prąd 5.0 jest kontynuacją poprzednich programów, mających na celu poprawę efektywności energetycznej kraju i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania dla mieszkańców i firm, którzy zamontowali instalacje fotowoltaiczne i mikroelektrownie wiatrowe na własnych budynkach i posesjach.

Program wsparcia Mój prąd 5.0 został zaktualizowany i wprowadzono w nim nowe rodzaje urządzeń, które będą objęte dotacjami. Korzyścią z programu Mój Prąd 5.0 jest możliwość uzyskania dopłat na pokrycie kosztów inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, gruntowe i powietrzne pompy ciepła czy kolektory słoneczne na ciepłą wodę.

Większe dofinansowania w nowym programie Mój Prąd 5.0

W poprzedniej odsłonie projektu limit dotacji wynosił 31 tysięcy złotych, jednak w najnowszej, piątej edycji programu Mój Prąd, maksymalna suma wsparcia finansowego wzrośnie aż do 58 tysięcy złotych.

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej

Podobnie jak w poprzednich edycjach dopłat, w ramach programu Mój Prąd 5.0 w 2023 roku możliwe jest uzyskanie dofinansowania dla mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW. Maksymalna kwota dopłat do fotowoltaiki wynosi 6 tysięcy złotych. Dodatkowo, w przypadku wykorzystania polskich produktów lub usług przy budowie instalacji, możliwe jest uzyskanie premii w wysokości do 2 tysięcy złotych. Warto jednak pamiętać, że kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, czyli kosztów zakupu i montażu urządzeń fotowoltaicznych, a także kosztów związanych z przygotowaniem projektu i uzyskaniem pozwoleń na budowę.

Pozostałe dopłaty wiążące się z montażem instalacji fotowoltaicznej według szacunkowych danych NFOŚiGW mają wynieść:

 • panele fotowoltaiczne oraz komponenty do 7 tys. zł,
 • panele fotowoltaiczne oraz magazyn energii do 16 tys. zł,
 • magazyn ciepła do 5 tys. zł,
 • system zarządzania energią do 3 tys. zł.

Dofinansowanie pomp ciepła

Nowością w ramach programu jest uzyskanie dofinansowania dla pomp ciepła. Na bazie dotychczasowych informacji prognozowane dopłaty do pomp ciepła zależą od ich typu:

 • Dla pomp powietrznych wynoszą 4400 zł.
 • Dla pomp gruntowych dopłata sięga aż do 28 000 zł.
 • W przypadku pomp powietrze-woda bez podwyższonej efektywności dofinansowanie wynosi do 12 600 zł.
 • Dopłata do pomp powietrze-woda o podwyższonej efektywności wyniesie do 19 400 zł.

Dofinansowanie kolektorów słonecznych

Wprowadzenie kolektorów słonecznych do puli dostępnych rozwiązań jest reakcją na zapotrzebowanie inwestorów. Możliwe jest uzyskanie dopłat do kwoty 3 500 zł przy inwestycji w kolektory słoneczne.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 5.0?

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 5.0 można złożyć wyłącznie przez Internet. Do złożenia wniosku potrzebny jest podpis elektroniczny, a więc należy mieć profil zaufany lub e-dowód. Po rejestracji lub zalogowaniu należy wybrać ikonę „Nowy Wniosek”.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 5.0 potrzebne są następujące dokumenty:

 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej (wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej) lub zaświadczenie potwierdzające rozliczanie się wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing;
 • faktura za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów;
 • potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury.

Usługa składania wniosków o dotacje Mój Prąd jest bezpłatna. Dodatkowe informacje i odpowiedzi na pytania dotyczące szczegółów programu Mój Prąd 5.0 można uzyskać na stronie rządowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mój Prąd 5.0: Pytania i odpowiedzi

Co to jest program „Mój Prąd 5.0”?

Program „Mój Prąd 5.0” to program rządowy, który ma na celu zachęcenie Polaków do korzystania z energii odnawialnej poprzez dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii elektrycznej.

Jakie są wymagania, aby skorzystać z programu „Mój Prąd 5.0”?

Osoby fizyczne, które chcą składać wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd 5.0”, muszą produkować energię elektryczną na własny użytek oraz korzystać z systemu rozliczeń na zasadach net-billingu.

Kiedy można składać wnioski w programie „Mój Prąd 5.0”?

Zgodnie z zapowiedziami minister Anny Moskwy nowy nabór do programu „Mój Prąd 5.0” ma ruszyć już w kwietniu 2023 roku. Dokładna data nie jest znana, ale prawdopodobnie wnioski zaczną być przyjmowane od 15 kwietnia 2023 roku (podobnie jak w roku poprzednim).

Jakie korzyści wynikają z korzystania z programu „Mój Prąd 5.0”?

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, a także na zakup i montaż magazynów ciepła. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 58 tysięcy złotych.


Poprzednie edycje programu Mój Prąd

Nowe zasady programu Mój Prąd 4.0 – jak skorzystać z dotacji?

Od 15 grudnia 2022 wchodzą w życie zmiany w dotacjach do fotowoltaiki i magazynów energii. Rewizji i przedłużeniu uległ IV nabór programu, nazywany Mój Prąd 4.0. Dla kogo jest on szansą na dodatkowe środki? Okazuje się, że nie tylko dla nowych beneficjentów, ale też dla tych, którzy złożyli wnioski we wcześniejszych terminach. Mogą oni otrzymać na konto różnicę pomiędzy nowymi kwotami a tymi, które obowiązywały przed zmianami. Obecnie maksymalna możliwa dotacja mój prąd to nawet 31 000 zł!

Mój Prąd 4.0 – wyższe dotacje od połowy grudnia 2022 r. Ile zwrotu można otrzymać?

W ramach programu Mój Prąd 4.0 wysokość dofinansowania sprzężona jest z kosztem instalacji i wynosi 50% ich kosztów kwalifikowanych. Określone są również maksymalne kwoty, które można uzyskać na konkretne urządzenia.

Obowiązujące od 15 grudnia 2022 wyższe dopłaty (Mój Prąd 4.0) to do:

 • 6 000 zł na samodzielną instalację PV;
 • 7 000 zł na instalację sprzężoną z kwalifikowanym elementem;
 • 5 000 zł na magazyn ciepła;
 • 16 000 zł na magazyn energii;
 • 3 000 zł na systemy zarządzanie energią (EMS, HEMS).

Ze wszystkich dopłat (z wyjątkiem samodzielnej pierwszej), możesz skorzystać równocześnie. Maksymalna do uzyskania kwota to więc aż 31.000 zł.

Dłuższy termin na złożenie wniosku. Do kiedy można starać się o dotację?

Podwyżki dotacji nie są jedyną z bieżących zmian w programie Mój Prąd 4.0. Do kiedy można składać wnioski po wydłużeniu terminu? Według rządowej strony będą one przyjmowane aż do 31.03.2023.

Co z beneficjentami programu, którzy złożyli już wnioski? Czy otrzymają wyrównanie?

Do tej pory rządowy program nie cieszył się zbyt dużą popularnością, stąd politycy zdecydowali się na zmiany. Mimo to możesz należeć do grupy osób, która mogłaby czuć się oszukana, gdyby nie dostała teraz wyrównania. Do października 14,500 osób złożyło wnioski w ramach programu Mój Prąd 4.0. Ile zwrotu można uzyskać, będąc jedną z nich? Wszystko zależy, w co zainwestowałeś. NFOŚiGW będzie ponownie obliczał koszty kwalifikowane wykonanych urządzeń. Wnioskodawcy, którzy według organu kwalifikują się do dodatkowych środków, otrzymają wyrównanie do kwoty obowiązującej po najnowszej aktualizacji programu. Powiadomienie o tej możliwości mają otrzymać mailowo.

Na co można złożyć wniosek w programie Mój Prąd 4.0?

Rządowe dotacje są atrakcyjną opcją, ale stawiają pewne warunki, które mogą zniechęcać. Warto więc przyjrzeć się bliżej, jakie haczyki urzędnicy przygotowali przy okazji programu Mój Prąd 4.0. Kto może skorzystać ze środków od państwa? Jednym z warunków jest to, że mogą to zrobić jedynie te osoby, które będą rozliczać się z dostawcą energii w nowym, mniej korzystnym systemie net-billing. 

Pula urządzeń, które podlegają dofinansowaniu, jest dość ograniczona. To przede wszystkim fotowoltaika, a dokładniej mikroinstalacje używane do produkcji energii dla domu. Oprócz systemu PV dotacje przyznawane są też na urządzenia peryferyjne: magazyny ciepła i energii oraz systemy zarządzania energią. Ważne jest to, że muszą one być opłacane (daty na fakturach) od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku.

Dodatkowych środków w ramach Mój Prąd 4.0 nie można uzyskać na pompy ciepła, ale te z kolei podlegają Uldze Termomodernizacyjnej. Z obu programów można skorzystać równocześnie, a warto przypomnieć, że urządzenie do ogrzewania na prąd i fotowoltaika (dofinansowanie 2022 to świetna okazja, by jeszcze raz się nimi zainteresować) doskonale się uzupełniają.

Jak wypełnić wniosek na dotację Mój Prąd 4.0?

Choć nowy program Mój Prąd 4.0, to pewne zmiany, sposób wypełniania wniosku wciąż jest ten sam. Wypełnia się go wyłącznie przez internet, a wydrukowane i wysłane tradycyjną dokumenty będą automatycznie odrzucane. Operację wykonuje się przez portal GWD. Poza danymi osobowymi potrzebny będzie szereg załączników:

 • potwierdzenie zgłoszenia wniosku o przyłączenie mikroinstalacji, wydane przez operatora sieci energetycznej;
 • zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające korzystanie z systemu net-billing;
 • faktury lub paragony imienne za realizację zamówionej instalacji PV i jej elementów objętych dotacją;
 • dowodu ich zapłaty lub oświadczenia (wykonawcy lub wnioskodawcy) o jej dokonaniu;
 • zaświadczenia OSD o dacie przyłączenia mikroinstalacji z numerem Punktu Poboru Mocy;
 • protokół odbioru prac – od wykonawcy lub oświadczenie wnioskodawcy o własnoręcznej instalacji dodatkowych elementów systemu (magazynu, systemu zarządzania energią);
 • potwierdzenie zgłoszenia instalacji do OSD instalacji/uruchomienia magazynu energii.

Wzory wymaganych dokumentów znajdziesz na stronie programu. Dobra wiadomość jest taka, że wykonując instalację PV z nami, wystarczy, że wypełnisz i wyślesz nam znajdujące się tam pełnomocnictwo, dzięki któremu możemy zająć się papierkami za Ciebie.

Podsumowanie

Aktualizacja programu Mój Prąd 4.0 sprawiła, że rządowe dofinansowanie do fotowoltaiki 2022 stało się wyższe, a termin naboru wniosków wydłużony. Z równoczesnym wzrostem cen energii sprawia to, że inwestycja w instalację PV i urządzenia ją wspomagające staje się jeszcze bardziej opłacalna. Pamiętaj, że ilość środków w puli programu mój prąd 2022 jest ograniczona, więc nie warto czekać z przygotowaniem wniosku na ostatnią chwilę.


Mój prąd 3.0 – dopłaty do fotowoltaiki 2021

W dniu 1.07.2021 r. rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Mój Prąd”. Program realizowany będzie w latach 2021-2023, co oznacza, że umowy z wnioskodawcami będą podpisywane do 31.12.2023. W przypadku wyczerpania budżetu programu przed terminem zakończenia naboru wniosków, na stronie www.mojprad.gov.pl zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków i o sposobie dalszego procedowania w przypadku składania korekty wniosku.

Wbrew zapowiedziom Ministerstwa Klimatu i Środowiska, „Mój Prąd” 3.0 nie gwarantuje dopłat do jakichkolwiek innych elementów domowej infrastruktury energetycznej poza instalacjami fotowoltaicznymi. Rozszerzenie o wspomniane elementy jest planowane w kolejnym naborze wniosków w roku 2022. Przewidziane jest dofinansowanie dodatkowych komponentów z zakresu magazynowania energii, co uwzględni zmiany w regulacjach prawnych, w ramach których właściciel przydomowej elektrowni fotowoltaicznej ma być zobowiązany do sprzedawana nadwyżek wyprodukowanej przez siebie energii firmom energetycznym, a następnie będzie ją mógł, w razie potrzeby, kupić, zamiast bezpłatnie odebrać w formie opustów. Będzie to oznaczało odejście od systemu opustów, prosument będzie będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.

Do kogo skierowany jest program „Mój Prąd” 3.0 

Program „Mój Prąd” 3.0 skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, mających zawartą umowę kompleksową czyli umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD, zakład energetyczny), która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji. 

O dotację może ubiegać się inwestor, którego instalacja spełnia następujące warunki:

 • ma moc od 2 do 10 kWp i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe, przy czym nie ma znaczenia, gdzie jest zamontowana (budynek mieszkalny, gospodarczy, na gruncie itd.)
 • instalacja jest ukończona (projekt został zakończony przed dniem złożenia wniosku) i podłączona do sieci elektroenergetycznej (inwestor ma zawartą umowę kompleksową czyli umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej i posiada licznik dwukierunkowy)
 • wydatki na instalację zostały poniesione od 1 lutego 2020 r. i instalacja paneli fotowoltaicznych nie została zakończona przed tą datą
 • inwestycja nie stanowi rozbudowy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej

UWAGA: Dowodem na to, że instalacja fotowoltaiczna jest już całkowicie zbudowana (projekt został zakończony przed dniem złożenia wniosku) są:

 • faktury (lub równorzędne dokumenty) za wszystkie elementy instalacji przedstawione do wniosku o dofinansowanie – dowód na to, że dokonano ostatecznej zapłaty
 • trwałe podłączenie i uruchomienie wszystkich urządzenia – urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem

Mój prąd 3. 0 – wysokość i forma dofinansowania

Budżet na realizację celu programu „Mój Prąd” w 2021 roku wynosi do 534 milionów złotych, przy czym należy zaznaczyć, że cała kwota zostanie przeznaczona na bezzwrotne formy dofinansowania dla inwestorów spełniających w/w warunki. Dofinansowanie ma formę dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji – nie więcej niż 3000 PLN na jedną instalację PV.

Czy można starać się równocześnie o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej z programu „Mój Prąd” 3.0 oraz z programu „Czyste Powietrze”

W przypadku finansowania instalacji fotowoltaicznej (lub jej części) z innych środków publicznych nie ma możliwości ubiegania się o dotację w ramach programu „Mój Prąd”. Inwestor musi się zdecydować, z której formy dofinansowania chce skorzystać. Oznacza to, że jeżeli zamierza ubiegać się np. o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd”, musi zostać automatycznie wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”. 

Zasady składania wniosków w programie „Mój Prąd” 3.0

Wnioski w programie „Mój Prąd” 2021 składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE. Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest po utworzeniu konta dla Wnioskodawcy, zalogowaniu na dedykowanej stronie pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl i wybraniu odpowiedniego programu. Wniosek elektroniczny wypełniony musi zostać podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego (profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny), który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu. Możliwe jest także złożenie wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy.

Wnioskodawca ma możliwość sprawdzenia aktualnego statusu prawidłowo przesłanego do NFOŚiGW wniosku poprzez dedykowaną wyszukiwarkę dostępną na stronie internetowej www.mojprad.gov.pl

Podsumowanie

Tegoroczna edycja programu „Mój Prąd” mimo obniżenia dofinansowania z 5 000 PLN do 3 000 PLN nieznacznie tylko zmniejszy opłacalności inwestycji w fotowoltaikę, co oznacza, że okres zwrotu inwestycji wydłuży się zaledwie o kilka miesięcy. Biorąc pod uwagę tegoroczne oraz czekające nas w kolejnych latach podwyżki cen energii elektrycznej, warto złożyć wniosek o dofinansowanie z programu „Mój Prąd” 3.0

Wyszukiwarka
Archiwa

Zobacz również

INNE WPISY
ra energii odnawialnej nadchodzi z pełną mocą, a fotowoltaika jest jednym z najważniejszych jej filarów. To źródło czystej i niezwykle ekologicznej energii, które ma...
12 września mieliśmy przyjemność poprowadzić szkolenie dla Straży Pożarnej w Lubartowie o tematyce fotowoltaiki i banków energii. Podczas spotkania omówiliśmy podstawy funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych,...
W dzisiejszych czasach, w obliczu narastających wyzwań związanych z zapewnieniem dostępu do zrównoważonej i niezawodnej energii elektrycznej, magazyny energii nabierają ogromnego znaczenia. To innowacyjne...
Panele fotowoltaiczne, dzięki swojej zdolności do przekształcania energii słonecznej na elektryczność, stały się nieodłącznym elementem globalnej transformacji energetycznej. Jednakże istnieje powszechne przekonanie, że jedynym...
Pompa ciepła to innowacyjne urządzenie, które rewolucjonizuje branżę ogrzewania i chłodzenia. Dzięki swojej zdolności do przekształcania energii termicznej z jednego źródła na drugie, pompy...
Aby nowoczesne urządzenie grzewcze (a takim jest właśnie pompa ciepła) mogło w pełni wykorzystywać swój potencjał, należy zadbać o jego prawidłowe umiejscowienie. Nic więc...
Cenimy Twoją prywatność

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.