Blog o fotowoltaice

Panele amorficzne, czym są i czy warto?

Fotowoltaiczne panele amorficzne, należące do grupy paneli cienkowarstwowych (nazwa wiąże się z bardzo niewielką grubością półprzewodników, która może wynosić zaledwie kilka mikronów), składają się z cienkich ogniw zbudowanych z krzemu amorficznego, czyli takiego, który nie jest wykrystalizowany, w związku z czym nie ma postaci kryształu. W panelach amorficznych bardzo cienkie warstwy niewykrystalizowanego krzemu nakładane są na […]

Systemy śledzące słońce – solar tracking system

Około ¾ uzysku energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej przypada na wiosnę i lato. Produkcja zimowa to kilka – kilkanaście procent. Zwłaszcza w tym okresie zastosowanie systemów nadążnych wydaje się szczególnie uzasadnione. Szacuje się, że zastosowanie trackerów zwiększa uzysk energii w instalacji średnio o 30% ale nawet o 45%.  Z uwagi na duże koszty tego rozwiązania, […]

Czy mieszka u ciebie w domu wampir energetyczny?

Wampir, jak to wampir, wysysa. Ten energetyczny oczywiście preferuje prąd. Kiedy zamieszka w Twoim domu, szybko się zorientujesz, bo rachunki poszybują tak wysoko, że czym prędzej zaczniesz szukać winowajcy. Pamiętaj tylko, że nie interesuje Cię przypadek psychologiczny, bo i psychologowie posługują się terminem wampir energetyczny, ale prawdziwy prądojad, wysysający energię elektryczną i wpędzający Cię w […]

Akumulator w instalacji fotowoltaicznej – jak wybrać oraz czy się opłaca?

Właściciele przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych najczęściej korzystają z systemu opustów. Co to oznacza? Oznacza to, że przekazują wyprodukowaną przez instalację, ale nie wykorzystaną na własne potrzeby energię elektryczną, do sieci, nie otrzymując za nią pieniędzy, tylko możliwość korzystania z niej bez żadnych dodatkowych opłat (koszt zakupu). Energię „przechowywaną w sieci” możne wykorzystać jedynie w 70-80%: 70% […]

Konserwacja instalacji fotowoltaicznej – kiedy i jak to robić?

Bez względu na to, czy jesteśmy właścicielami stacjonarnego systemu fotowoltaicznego posadowionego na dachu bądź na gruncie, czy systemu nadążnego (solar tracking system), raz na jakiś czas będziemy musieli pomyśleć o czyszczeniu paneli PV.  W przypadku systemu nadążnego oraz stacjonarnego systemu na gruncie mamy wygodny dostęp do paneli. To duże ułatwienie, szczególnie, kiedy musimy dostać się […]

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej – dlaczego jest tak ważna

Instalacje fotowoltaiczne wyrastają na polskich posesjach jak grzyby po deszczu. Dawno już posiadanie przydomowej elektrowni słonecznej nie jest postrzegane jako rozwiązanie niszowe. Zainteresowanie klientów pozyskiwaniem energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wymusiło konkurencyjność na rynku fotowoltaiki. Dla inwestorów to doskonała wiadomość, bo – jak podkreślali specjaliści – zanim rynek rozkręcił się na dobre, największym problemem […]

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej – o czym należy pamiętać?

Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.). Za mikroinstalację uznaje się odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Ustawa Prawo energetyczne wskazuje na dwa tryby […]

Dotacja 5000 zł do fotowoltaiki – czy będzie w 2021 roku?

Dotacja do 5000 PLN na gotową już instalację fotowoltaiczną pozyskiwana jest przez inwestorów w ramach rządowego programu „Mój prąd”. Dwa pierwsze nabory wniosków dowiodły, że to pomysł trafiony i cieszący się stale rosnącym zainteresowaniem beneficjentów. Pierwszy nabór trwał od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r.  Drugi nabór trwa od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do […]

Monter instalacji fotowoltaicznej – czym się zajmuje i jak nim zostać?

Rosnące zainteresowanie pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych sprawia, że na rynku pojawiają się nowe zawody związane z tym właśnie segmentem energetyki. Jednym z nich jest monter instalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z polskim prawem oraz z wymogami dyrektywy unijnej 2009/28/WE, osoba chcą wykonywać ten zawód musi uzyskać specjalny certyfikat wydawany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego). Daje on […]

Mikroinstalacja fotowoltaiczna – co to dokładnie jest?

Mianem mikroinstalacji fotowoltaicznej określa się instalację o łącznej zainstalowanej mocy nie większej niż 50 kWp (do niedawna 40kWp), która jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW. […]