fbpx

Zacznij oszczędzać z Syntezą OZE

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej – o czym należy pamiętać?

Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.).

Za mikroinstalację uznaje się odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Ustawa Prawo energetyczne wskazuje na dwa tryby postępowania w przypadku przyłączenia mikroinstalacji:

 • w oparciu o art.7 ust. 8d4 – przyłączenie na podstawie zgłoszenia (w przypadku, gdy moc zainstalowana w mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa jego obiektu i jeśli jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej, jako odbiorca końcowy)
 • w oparciu o ogólne zapisy art. 7 – przyłączenie poprzez złożenie wniosku do PGE Dystrybucja S.A. o określenie warunków przyłączenia (w przypadku, kiedy moc zainstalowana mikroinstalacji jest większa od mocy przyłączeniowej jego obiektu lub nieruchomość nie jest przyłączona do sieci)

Podmiotem starającym się o przyłączenie mikroinstalacji, może być:

 • a) osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • c) pozostałe podmioty prawa.

Za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji nie pobiera się opłaty.

Procedura przyłączenia mikroinstalacji „na zgłoszenie” obejmuje:

 • dostarczenie wypełnionego druku „Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji” do właściwego miejscowo Rejonu energetycznego
 • dostarczenie wraz z drukiem następujących załączników: schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji; w zależności od rodzaju instalowanych jednostek wytwórczych – karty katalogowe lub załącznik C – Specyfikacja Techniczna dla instalacji fotowoltaicznej; elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem; wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).

Procedura przyłączenia mikroinstalacji na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia obejmuje:

 • dostarczenie wypełnionego „Wniosku o określenie warunków przyłączenia” do właściwego miejscowo Rejonu energetycznego
 • dostarczenie wraz z drukiem następujących załączników: plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci; załącznik C – Specyfikacja Techniczna dla instalacji fotowoltaicznej; elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem; wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).

W obu procedurach w przypadku kompletności zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji Zgłaszający otrzymuje pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W procedurze „na zgłoszenie” wraz z potwierdzeniem otrzyma informację o terminie przyłączenia mikroinstalacji. W procedurze „na wniosek o przyłączenie” otrzyma projekt umowy o przyłączenie, który zawiera wszystkie przewidziane ustawą Prawo energetyczne szczegółowe informacje techniczne i ustalenia niezbędne do przyłączenia mikroinstalacji. 

W obu przypadkach zgłoszenie należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem przyłączenia mikroinstalacji. Dlaczego? Bo bez względu na wybraną przez Ciebie firmę energetyczną, każda z w/w procedur trwa do 30 dni.

Podsumowanie: jak zgłosić mkroinstalację – krok po kroku

KROK PIERWSZY – Wypełnij druk  Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji  oraz dołącz do niego wskazane wyżej załączniki.

KROK DRUGI – Czekaj aż zakład energetyczny zweryfikuje kompletność dokumentacji, a następnie prześle Ci pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z informacją o terminie przyłączenia mikroinstalacji.

KROK TRZECI – Zakład energetyczny wystawi Ci zaświadczenie o „Potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” oraz w uzgodnionym terminie zrealizuje przyłączenie mikroinstalacji.  Dokument jest niezbędny dla zawarcia umowy kompleksowej przez prosumentów lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

KROK CZWARTY – Zawrzyj umowy:

 • o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji (z zakładem energetycznym)
 • o sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji ( Sprzedawcą-Kupującym)

Uwaga! Jeśli jesteś prosumentem możesz zawrzeć tylko umowę kompleksową.

GOTOWE – Twoja instalacja została przyłączona. 

Pamiętaj, że aby instalacja fotowoltaiczna mogła zostać podłączona do sieci musi być wykonana przez uprawnionego instalatora. Musi też musi spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

Wyszukiwarka
Archiwa

Zobacz również

INNE WPISY
Aby nowoczesne urządzenie grzewcze (a takim jest właśnie pompa ciepła) mogło w pełni wykorzystywać swój potencjał, należy zadbać o jego prawidłowe umiejscowienie. Nic więc...
Zakupiłeś funkcjonalne i nowoczesne urządzenie grzewcze w postaci pompy ciepła? To świetny wybór, który rekomendujemy jako optymalny pod wieloma względami. To jednak dopiero początek...
Fotowoltaika to dzisiaj jedno z najbardziej rozwojowych źródeł energii odnawialnej. Poprzez wykorzystanie energii słonecznej, panele fotowoltaiczne zamieniają ją w energię elektryczną. Inwestycja w instalację...
Minister ds. klimatu i środowiska Anna Moskwa ogłosiła podczas spotkania z mieszkańcami, parlamentarzystami i samorządowcami z ziemi radomskiej, że w kwietniu 2023 roku zostanie...
W dzisiejszych czasach coraz więcej mówi się o alternatywnych źródłach energii. Są one popularne ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię oraz konieczność ochrony...
Ostatnie lata obfitowały w przełomowe momenty. Nie brakowało okazji, by przekonać się na własnej skórze, że nawet odległe wydarzenia mają wyraźny wpływ na nasze...
Cenimy Twoją prywatność

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.