fbpx

Zacznij oszczędzać z Syntezą OZE

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej – o czym należy pamiętać?

Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.).

Za mikroinstalację uznaje się odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Ustawa Prawo energetyczne wskazuje na dwa tryby postępowania w przypadku przyłączenia mikroinstalacji:

 • w oparciu o art.7 ust. 8d4 – przyłączenie na podstawie zgłoszenia (w przypadku, gdy moc zainstalowana w mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa jego obiektu i jeśli jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej, jako odbiorca końcowy)
 • w oparciu o ogólne zapisy art. 7 – przyłączenie poprzez złożenie wniosku do PGE Dystrybucja S.A. o określenie warunków przyłączenia (w przypadku, kiedy moc zainstalowana mikroinstalacji jest większa od mocy przyłączeniowej jego obiektu lub nieruchomość nie jest przyłączona do sieci)

Podmiotem starającym się o przyłączenie mikroinstalacji, może być:

 • a) osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • c) pozostałe podmioty prawa.

Za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji nie pobiera się opłaty.

Procedura przyłączenia mikroinstalacji „na zgłoszenie” obejmuje:

 • dostarczenie wypełnionego druku „Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji” do właściwego miejscowo Rejonu energetycznego
 • dostarczenie wraz z drukiem następujących załączników: schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji; w zależności od rodzaju instalowanych jednostek wytwórczych – karty katalogowe lub załącznik C – Specyfikacja Techniczna dla instalacji fotowoltaicznej; elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem; wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).

Procedura przyłączenia mikroinstalacji na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia obejmuje:

 • dostarczenie wypełnionego „Wniosku o określenie warunków przyłączenia” do właściwego miejscowo Rejonu energetycznego
 • dostarczenie wraz z drukiem następujących załączników: plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci; załącznik C – Specyfikacja Techniczna dla instalacji fotowoltaicznej; elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem; wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).

W obu procedurach w przypadku kompletności zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji Zgłaszający otrzymuje pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W procedurze „na zgłoszenie” wraz z potwierdzeniem otrzyma informację o terminie przyłączenia mikroinstalacji. W procedurze „na wniosek o przyłączenie” otrzyma projekt umowy o przyłączenie, który zawiera wszystkie przewidziane ustawą Prawo energetyczne szczegółowe informacje techniczne i ustalenia niezbędne do przyłączenia mikroinstalacji. 

W obu przypadkach zgłoszenie należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem przyłączenia mikroinstalacji. Dlaczego? Bo bez względu na wybraną przez Ciebie firmę energetyczną, każda z w/w procedur trwa do 30 dni.

Podsumowanie: jak zgłosić mkroinstalację – krok po kroku

KROK PIERWSZY – Wypełnij druk  Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji  oraz dołącz do niego wskazane wyżej załączniki.

KROK DRUGI – Czekaj aż zakład energetyczny zweryfikuje kompletność dokumentacji, a następnie prześle Ci pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z informacją o terminie przyłączenia mikroinstalacji.

KROK TRZECI – Zakład energetyczny wystawi Ci zaświadczenie o „Potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” oraz w uzgodnionym terminie zrealizuje przyłączenie mikroinstalacji.  Dokument jest niezbędny dla zawarcia umowy kompleksowej przez prosumentów lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

KROK CZWARTY – Zawrzyj umowy:

 • o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji (z zakładem energetycznym)
 • o sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji ( Sprzedawcą-Kupującym)

Uwaga! Jeśli jesteś prosumentem możesz zawrzeć tylko umowę kompleksową.

GOTOWE – Twoja instalacja została przyłączona. 

Pamiętaj, że aby instalacja fotowoltaiczna mogła zostać podłączona do sieci musi być wykonana przez uprawnionego instalatora. Musi też musi spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

Wyszukiwarka
Archiwa

Zobacz również

INNE WPISY
ra energii odnawialnej nadchodzi z pełną mocą, a fotowoltaika jest jednym z najważniejszych jej filarów. To źródło czystej i niezwykle ekologicznej energii, które ma...
12 września mieliśmy przyjemność poprowadzić szkolenie dla Straży Pożarnej w Lubartowie o tematyce fotowoltaiki i banków energii. Podczas spotkania omówiliśmy podstawy funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych,...
W dzisiejszych czasach, w obliczu narastających wyzwań związanych z zapewnieniem dostępu do zrównoważonej i niezawodnej energii elektrycznej, magazyny energii nabierają ogromnego znaczenia. To innowacyjne...
Panele fotowoltaiczne, dzięki swojej zdolności do przekształcania energii słonecznej na elektryczność, stały się nieodłącznym elementem globalnej transformacji energetycznej. Jednakże istnieje powszechne przekonanie, że jedynym...
Pompa ciepła to innowacyjne urządzenie, które rewolucjonizuje branżę ogrzewania i chłodzenia. Dzięki swojej zdolności do przekształcania energii termicznej z jednego źródła na drugie, pompy...
Aby nowoczesne urządzenie grzewcze (a takim jest właśnie pompa ciepła) mogło w pełni wykorzystywać swój potencjał, należy zadbać o jego prawidłowe umiejscowienie. Nic więc...
Cenimy Twoją prywatność

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.