Moc przyłączeniowa i moc umowna – co warto wiedzieć?

Jak dobrać moc instalacji PV do możliwości już działającej instalacji energetycznej? Czym różni się moc przyłączeniowa od mocy umownej, czyli zamówionej energii elektrycznej? Poniżej rozwiewamy wszystkie Wasze wątpliwości.

Moc przyłączeniowa

Moc przyłączeniowa to parametr podawany w kilowatach (kW) informujący o największym zużyciu energii, jakie może wystąpić podczas użytkowania konkretnego sprzętu.  Inna definicja głosi, że to moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do sieci elektroenergetycznej, określona w umowie o przyłączenie. Określona jest jako maksymalna wartość ze średnich wartości tej mocy w okresie 15 minut, służąca do zaprojektowania przyłącza. 

Moc przyłączeniową uzależnia się od przewidywanej liczby i mocy zainstalowanych urządzeń elektrycznych. Istotne więc jest ustalenie, jakie odbiorniki elektryczne są zainstalowane w domu, trzeba uwzględnić również pewien zapas mocy dla kolejnych, instalowanych w przyszłości urządzeń. Największe zapotrzebowanie energetyczne mają urządzenia grzewcze: kuchenki elektryczne, podgrzewacze wody, elektryczna instalacja grzewcza.

Zapotrzebowanie mocy do ogrzewania domu zależy od jego powierzchni, ciepłochronności ścian, okien oraz systemu grzewczego. Przyjmuje się, że dla domu wykorzystującego energię elektryczną wyłącznie do oświetlenia oraz zasilania sprzętu gospodarstwa domowego wystarczy moc przyłączeniowa rzędu 10 – 12 kW. Kiedy jednak chcemy korzystać z kuchenki elektrycznej, potrzebna już będzie moc przyłączeniowa rzędu 16 kW. 

Dobierając moc instalacji fotowoltaicznej należy koniecznie sprawdzić, czy nie jest ona większa niż moc przyłączeniowa. Jeśli tak jest, konieczne będzie wystąpienie do operatora sieci z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Za jej przyrost pobierana jest opłata za przyłączenie. 

Moc umowna czyli moc zamówiona energii elektrycznej

Moc umowna określana jest jako „moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci, określana w umowie o świadczenie usług przesyłowych lub umowie sprzedaży energii jako wartość maksymalna ze średnich wartości tej mocy w okresie 15 minut, lub, jeżeli urządzenia pomiarowe na to pozwalają, w okresie godziny”. Najprościej rzecz ujmując, moc umowna określa, ile energii możemy pobierać w danej chwili. 

Zbyt wysoko założona wartość mocy umownej sprawi, że będziemy płacili za jej wartość, nawet jeśli w rzeczywistości nie zużywamy tej energii, dla dostawców prądu to czysty zysk. Z kolei zbyt nisko założona moc umowna może sprawić, że po przekroczeniu limitu będziemy zmuszeni płacić kary – nawet w wysokości 10-krotności ceny nadwyżki. Dlatego właśnie określenie optymalnej wartości mocy umownej jest takie ważne. Jak to zrobić?

Zacząć od przeanalizowania rachunków za prąd za ostatni rok. Jeśli przekroczyliśmy w tym czasie założone limity, trzeba złożyć wniosek o zwiększenie mocy umownej. Jeśli wartość mocy umowna jest zbyt wysoka w stosunku do zużycia, warto poprosić o pomoc doradcę energetycznego, bo firma dostarczająca nam prąd po prostu na nas zarabia i raczej nie będzie chętna do zmiany umowy. Warto dobrze przeanalizować nasze rachunki oraz rzeczywisty poziom zapotrzebowania na energię elektryczną, bo pewien poziom przekroczeń mocy jest dopuszczalny – i wtedy niekoniecznie trzeba renegocjować umowę.

W przypadku małych lokali (głównie gospodarstw domowych) przed przekroczeniem mocy umownej i dodatkowymi opłatami z tego tytułu chronią bezpieczniki. W dużych obiektach zamiast  bezpieczników montuje się przekładniki prądowe, które pozwalają na przekroczenie maksymalnej mocy zamówionej, ale za to dostawca energii pobiera dodatkowe opłaty.

Jak dobrać moc instalacji PV?

W przypadku, gdy moc planowanej instalacji fotowoltaicznej jest większa niż moc umowna (moc zamówiona energii elektrycznej) należy wystąpić do dystrybutora energii z wnioskiem o zwiększenie mocy umownej. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji można przeprowadzić taką inwestycję.

W przypadku gospodarstw domowych wielkość i moc instalacji PV powinna być dobrana tak, by wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała naszego rocznego zużycia. Audyt energetyczny przeprowadzony przez firmę, której chcemy zlecić zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej pozwoli opracować schemat instalacji o mocy adekwatnej do założonej w naszej umowie wartości mocy umownej. 

Jak wyliczyć, czy nasza moc umowna wystarczy do obsłużenia instalacji PV

Jeśli instalujemy panele PV na posesji zamieszkałej od lat, nie ma innego wyjścia, jak zsumowanie mocy wszystkich urządzeń, które pracują w naszym gospodarstwie domowym, co pozwoli nam uzyskać precyzyjną informację o wielkości mocy przyłączeniowej. Teraz do uzyskanego wyniku należy dodać moc planowanej instalacji PV i wtedy będziemy w stanie oszacować, czy wartość mocy umownej jaka widnieje w naszej umowie z zakładem energetycznym jest wystarczająca.

Musimy jednak mieć na uwadze fakt, że dla wyniku, który otrzymaliśmy przyjmuje się, współczynnik 0,5 – 0,6. Dlaczego? Ponieważ wszystkie urządzenia które braliśmy pod uwagę nie będą działały jednocześnie. Dlatego dopiero po tych ostatecznych wyliczeniach będziemy mieć pewność, czy musimy wystąpić do dystrybutora energii z wnioskiem o zwiększenie mocy umownej

Podczas budowania domu nie zawsze mamy dokładnie zaplanowane jakie urządzenia będziemy chcieli zasilać, ale już na etapie projektu trzeba wziąć pod uwagę sprzęty, które – z największym prawdopodobieństwem – pojawią się w naszym domu oraz te które będą pobierały największą moc.

Autor