fbpx

Zacznij oszczędzać z Syntezą OZE

Nowoczesne zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznej

Od 29 sierpnia 2019 roku, zmieniły się zasady postępowania przeciwpożarowego dla systemów fotowoltaicznych o mocy ponad 6,5 kW (bierzemy pod uwagę moc po stronie DC, czyli moc zainstalowanych modułów fotowoltaicznych). 

W artykule omawiamy:

 • Wymagania ochrony ppoż fotowoltaiki
 • Oznakowanie instalacji fotowoltaicznej
 • Wyłącznik prądu w fotowoltaice
 • Zabezpieczenia AC i DC fotowoltaika

Obowiązek zgodności urządzeń fotowoltaicznych o mocy ponad 6,5 kW z wymaganiami ochrony ppoż fotowoltaiki

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadziła obowiązek zgodności urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 6,5 kW z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (konkretnie: z art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej).

Obowiązek uzgodnienia projektu fotowoltaicznego pod kątem ochrony przeciwpożarowej to zadanie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a nie Straży Pożarnej. Do organów właściwych Państwowej Straży Pożarnej (komendant powiatowy/miejski PSP) należy jedynie zgłosić zakończenie budowy urządzeń fotowoltaicznych o mocy ponad 6,5 kW oraz  przystąpienie do ich użytkowania. 

Przed wprowadzeniem zmian w ustawie uzgodnienia były wymagane jedynie dla instalacji, które były wykonywane na budynkach o szczególnych wymogach w zakresie bezpieczeństwa ppoż. Od 29 sierpnia 2019 roku obowiązek dotyczy każdej instalacji PV powyżej 6,5 kWp, niezależnie od typu i charakteru budynku, czy lokalizacji instalacji. Oznacza to, że uzgodnienia wymagane są także dla lokalizacji posadowionych na gruncie. 

Inwestując w instalację fotowoltaiczną o mocy ponad 6,5 kW, musimy uwzględnić następujące etapy tej inwestycji:

 1. Audyt fotowoltaiczny
 2. Przygotowanie projektu
 3. Konsultacja projektu z rzeczoznawcą do spraw ppoż
 4. Wykonanie instalacji
 5. Zgłoszenie do organu właściwego Państwowej Straży Pożarnej (komendant powiatowy/miejski PSP)

Jakie wymagania powinien spełnić powinien spełnić projekt, żeby był zgodny z wymaganiami ochrony ppoż

Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej stworzyło Fotowoltaiczny Dekalog Dobrych Praktyk, a w nim znajdziemy wymagania dotyczące projektu mikroinstalacji, spełnienie których warunkuje uzyskanie przedmiotowego uzgodnienia z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Jakie to wymagania?

 • wykonanie połączeń przewodów DC za pomocą szybkozłączek (np. złączy MC4) tego samego typu i pochodzących od tego samego producenta z jednoczesnym ograniczeniem liczby połączeń przewodów po stronie DC,
 • prowadzenie przewodów DC, o ile to możliwe, w metalowych kanałach kablowych z jednoczesną koniecznością eliminacji ostrych krawędzi,
 • układanie przewodów w odległości min. 10 cm od powierzchni dachów, pokrytych materiałem palnym,
 • wprowadzenie oznakowania w budynku zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-7-712 poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu przyłączenia instalacji PV, przy tablicy licznikowej oraz przy głównym wyłączniku zasilania obiektu,
 • oznakowanie tras kablowych dla przewodów DC poprzez umieszczenie informacji: „Niebezpieczeństwo – wysokie napięcie DC w ciągu dnia obecne po wyłączeniu instalacji”,
 • konieczność uszczelnienia przejść przewodów przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego materiałami ognioodpornymi o odporności ogniowej nie mniejszej niż ściana/ strop oddzielenia pożarowego,
 • konieczność wykonania pomiarów powykonawczych, w tym rezystancji izolacji (pomiędzy biegunem dodatnim a ziemią oraz biegunem ujemnym a ziemią – po stronie DC oraz pomiędzy przewodami czynnymi a ochronnymi – po stronie AC),
 • zapewnienie właściwych momentów dokręcania złączek oraz stosowanie dedykowanych narzędzi.

Jeśli w budynku wyodrębnione są strefy pożarowe, zaleca się:

 • montaż falowników PV poza strefą pożarową lub w wydzielonej strefie (np. pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej),
 • zabezpieczenie przewodów strony DC pozostających pod napięciem w przypadku wyłączenia falownika poprzez obudowę o odporności ogniowej zapewniającej wydzielenie w strefie lub użycie kabli o odporności ogniowej oraz dla zasilania urządzeń, służących zasilaniu urządzeń ochrony przeciwpożarowej,
 • wprowadzenie oznakowania informującego o obecności instalacji PV również przy przycisku PWP,
 • wprowadzenie zapisu w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dotyczącego instalacji PV,
 • zachowanie odległości modułów PV od ścian oddzielenia ppoż.

Wyłącznik prądu w fotowoltaice

Nie wszystkie panele fotowoltaiczne są niepalne, a pożar instalacji PV wiąże się nie tylko z dużymi stratami, ale także z poważnym niebezpieczeństwem (na dachu znajdują się przecież przewody z prądem stałym, czasami również z prądem zmiennym – jeśli inwerter umieszczony jest w pobliżu instalacji). 

Obowiązek stosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu dotyczy budynków, których kubatura przekracza 1000 metrów sześciennych, a także stref, które zagrożone są wybuchem (np. z uwagi na przechowywanie lub użycie materiałów łatwopalnych, wybuchowych). Przeciwpożarowy wyłącznik prądu to urządzenie, które odcina od źródła zasilania wszystkie urządzenia, które nie muszą funkcjonować w czasie pożaru. Urządzenie to nie zapobiega powstaniu pożaru, ale ogranicza jego rozprzestrzenianie się, zmniejszającym tym samym zagrożenie i ułatwiając zarówno ewakuację jak i gaszenie płomieni. 

Wyłącznik pożarowy systemu PV powinien spełniać następujące wymagania:

Wzory instalacji fotowoltaicznej
Wymagania, które powinien spełnić wyłącznik pożarowy systemu PV

gdzie:

 • ISC – prąd zwarcia panelu PV,
 • UOCTmin – napięcie obwodu otwartego przy najniższej zakładanej temperaturze pracy,
 • Un – napięcie znamionowe bezpiecznika,
 • n – liczba paneli PV połączonych szeregowo w jednym łańcuchu

Zabezpieczenia AC/DC do paneli PV

Nawet najbardziej precyzyjnie zaprojektowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna może być narażona na usterkę czy awarię. Biorąc pod uwagę długofalowość inwestycji w fotowoltaikę oraz fakt, że moduły PV i falowniki są wrażliwe na przepięcia, zaś amortyzacja kosztów rozkłada się na wiele kolejnych lat, odpowiednie zabezpieczenia instalacji PV są praktycznie koniecznością. Obecnie stosowane zabezpieczenia AC/DC paneli fotowoltaicznych pozwalają skutecznie uchronić instalację przed konsekwencjami przepięć lub zwarć, a także przed skutkami wyładowań atmosferycznych.

Zabezpieczenia nadprądowe

W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed konsekwencjami przeciążeń i zwarć stosuje się bezpieczniki oraz dedykowane wyłączniki nadprądowe. Zastosowanie odpowiednio dobranych ograniczników do zabezpieczenia paneli i stringów pozwala skutecznie ochronić je przed negatywnymi efektami wystąpienia zwarcia w obrębie instalacji. Należy jednak zwrócić uwagę na to, by zastosowane wyłączniki nadprądowe DC były przeznaczone właśnie do instalacji PV, gdyż standardowe wyłączniki o stałej polaryzacji nie zapewniają wystarczającej ochrony.

Bardzo często wykorzystuje się także bezpieczniki topikowe poziomu I i II. Bezpieczniki I poziomu są odpowiedzialne za odcinanie prądów zwarciowych jak najbliżej paneli PV, dzięki czemu można odłączyć każdy panel od pozostałych. Bezpieczniki II poziomu najczęściej są montowane w niewielkiej odległości od zacisków wejściowych falownika i stanowią podstawową ochronę całej instalacji fotowoltaicznej.

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe oraz odgromowe

Każda instalacja fotowoltaiczna jest narażona na wyładowania atmosferyczne – zarówno w postaci bezpośrednich uderzeń w elementy instalacji PV, jak i na konsekwencje uderzenia pioruna w pobliżu, czyli w odległości do 1 km. Z uwagi na ten fakt niezbędne jest zastosowanie właściwej ochrony odgromowej (aby chronić instalację przed uderzeniem pioruna) oraz przeciwprzepięciowej (by zabezpieczyć system fotowoltaiczny przed skutkami przepięć w sieci spowodowanych wystąpieniem wyładowań atmosferycznych w pobliżu instalacji PV).

Podsumowanie

Nowoczesne zabezpieczenia przeciwpożarowe dla instalacji fotowoltaicznych mają na celu nie tylko zapobieganiu pojawieniu się zapłonu instalacji PV, ale też zminimalizowanie strat i zagrożenia ewentualnie powstałym pożarem.

Zastosowanie zabezpieczeń ppoż. fotowoltaiki wysokiej jakości, znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz w razie wystąpienia pożaru pozwala na szybką akcję gaśniczą, dzięki której poniesione straty z tytułu wystąpienia zapłonu instalacji fotowoltaicznej będą zdecydowanie mniejsze

Wyszukiwarka
Archiwa

Zobacz również

INNE WPISY
ra energii odnawialnej nadchodzi z pełną mocą, a fotowoltaika jest jednym z najważniejszych jej filarów. To źródło czystej i niezwykle ekologicznej energii, które ma...
12 września mieliśmy przyjemność poprowadzić szkolenie dla Straży Pożarnej w Lubartowie o tematyce fotowoltaiki i banków energii. Podczas spotkania omówiliśmy podstawy funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych,...
W dzisiejszych czasach, w obliczu narastających wyzwań związanych z zapewnieniem dostępu do zrównoważonej i niezawodnej energii elektrycznej, magazyny energii nabierają ogromnego znaczenia. To innowacyjne...
Panele fotowoltaiczne, dzięki swojej zdolności do przekształcania energii słonecznej na elektryczność, stały się nieodłącznym elementem globalnej transformacji energetycznej. Jednakże istnieje powszechne przekonanie, że jedynym...
Pompa ciepła to innowacyjne urządzenie, które rewolucjonizuje branżę ogrzewania i chłodzenia. Dzięki swojej zdolności do przekształcania energii termicznej z jednego źródła na drugie, pompy...
Aby nowoczesne urządzenie grzewcze (a takim jest właśnie pompa ciepła) mogło w pełni wykorzystywać swój potencjał, należy zadbać o jego prawidłowe umiejscowienie. Nic więc...
Cenimy Twoją prywatność

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.