Programy Mój Prąd i Czyste Powietrze – czym się różnią i co wybrać?

W Polsce z powodzeniem funkcjonują różne programy dopłat do fotowoltaiki. Ta prężnie rozwijająca się gałąź przemysłu pozwala w dużym stopniu uniezależnić się od importu energii oraz produkcji prądu z paliw kopalnych. Od kiedy wiadomo, jakie zalety niesie ze sobą korzystanie z fotowoltaiki, warto przyjrzeć się dostępnym formom finansowania budowy przydomowej mikroelektrowni. Dzięki nim można znacząco skrócić czas zwrotu całego przedsięwzięcia, a tym samym zwiększyć jego opłacalność.

Dwa najpopularniejsze programy dofinansowania fotowoltaiki oferują wsparcie dla właścicieli przydomowych instalacji solarnych. Aby podjąć dobrą decyzję, należy porównać warunki obu programów oraz sprawdzić, kiedy lepiej jest skorzystać z programu Czyste Powietrze a kiedy dogodniejszy będzie program będzie Mój Prąd. 

Co łączy programy Czyste Powietrze i Mój Prąd?

Dwa najpopularniejsze programy rządowe są do siebie podobne pod wieloma względami. W przypadku obu programów wnioski o dofinansowanie można złożyć zarówno w urzędzie, jak również przez internet. Dodatkowo: 

  • są realizowane w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • są skierowane do osób indywidualnych, a nie do przedsiębiorców,
  • pozwalają uzyskać dofinansowanie do inwestycji w odnawialne źródła energetyczne – dotacja w obu przypadkach jest wypłacana „z dołu”, czyli po zrealizowaniu inwestycji i przedstawieniu przez wnioskodawcę faktur potwierdzających poniesione koszty.

Warunki programu Mój Prąd

Program Mój Prąd jest dedykowany do wsparcia rozwoju fotowoltaiki. Jedyny warunek to  montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznej.  Program Mój Prąd oferuje maksymalnie 3 000 zł bezzwrotnej i nieopodatkowanej dotacji. Dopłata dotyczy instalacji o mocy od 2 kWp do 10 kWp. Zwracane jest nie więcej niż 50% kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Ważna jest więc w tym przypadku cena. Szacunkową wycenę instalacji fotowoltaicznej, możemy dokonać sami za pomocą dostępnych kalkulatorów fotowoltaicznych, a w ustaleniu dokładnej ceny i wielkości instalacji PV pomoże nam firma wykonująca audyt fotowoltaiczny.

Mój Prąd 4.0 

Mój Prąd 4.0 pozwoli na wykonanie kolejnego kroku w kierunku bezpiecznego wytwarzania energii rozproszonej, łącznie z inteligentnym zarządzaniem, magazynowaniem i zużyciem własnej wytworzonej energii elektrycznej. Nowa edycja programu umożliwi także magazynowanie wytworzonej energii elektrycznej, ciepła i chłodu bezpośrednio w lokalach prosumenta, a nie – jak do tej pory – przesyłanie jej do sieci energetycznej.

Równie istotny stanie się rozwój elektromobilności poprzez dofinansowanie zakupu i montażu punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Zakres wsparcia zostanie poszerzony o takie elementy jak systemy zarządzania energią inteligentnego domu, punkty ładowania (ładowarki do samochodów elektrycznych, samochody elektryczne), magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu.

Dopłaty w ramach programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to jeden ze sposobów na uzyskanie dofinansowania do fotowoltaiki. Celem programu Czyste Powietrze jest wsparcie polskich rodzin w wymianie źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i pozostałe działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. W przypadku tej dotacji liczy się efektywność energetyczna oraz zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe. Kwota dofinansowania zależna jest od rodzaju planowanego przedsięwzięcia, a beneficjenci dzielą się na tych uprawnionych do podstawowego poziomu finansowania i tych, którzy mogą skorzystać z podwyższonego poziomu finansowania.

Na samą mikroinstalację fotowoltaiczną można otrzymać dotację o maksymalnej wysokości 3 000 złotych (nie więcej jednak niż 50% poniesionych kosztów). Formy wsparcia finansowego oferowane przez  ten program są dwie: bezzwrotna dotacja oraz dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Główne założenia programu Czyste Powietrze 

Program Czyste Powietrze obejmuje przede wszystkim modernizację ogrzewania. Ma on służyć wymianie starych i nieefektywnych urządzeń grzewczych na nowoczesne i bardziej ekologiczne źródła energii. Zakłada przeznaczenie środków na: 

  • montaż pompy ciepła, kotła elektrycznego lub przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • termomodernizację budynku – wymianę okien i drzwi na energooszczędne,
  • montaż fotowoltaiki o mocy od 2 kWp do 10 kWp,
  • montaż wentylacji z odzyskiem ciepła.

Czyste Powietrze i Mój Prąd – który program wybrać? 

Jak widać, programy rządowe funkcjonują i warto o oferowanych przez nich możliwościach pamiętać już na etapie planowania instalacji fotowoltaicznej. Jednak które dotacje do fotowoltaiki sprawdzą się najlepiej, na otrzymanie których jest największa szansa? Czyste Powietrze i Mój Prąd to czołowe programy, związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Podsumowanie

Osoby posiadające ekologiczne ogrzewanie więcej skorzystają na dotacji z programu Mój Prąd. Przyszła edycja programu zaoferuje znacznie więcej niż 3 000 zł dopłaty, a to dodatkowa korzyść przyspieszająca zwrot z inwestycji w panele fotowoltaiczne. Z kolei osoby, które, tak czy inaczej, planowały modernizację kotłowni i montaż fotowoltaiki, powinny poważnie zastanowić się nad programem Czyste Powietrze. Duże wsparcie do zakupu ogrzewania przyjaznego środowisku oraz nieco wyższa dopłata to bardzo mocne argumenty za tym programem.

Autor