Blog o fotowoltaice

Sprawdź listę wszystkich artykułówTUTAJ.

Nowoczesne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Od 29 sierpnia 2019 roku, zmieniły się zasady postępowania przeciwpożarowego dla systemów fotowoltaicznych o mocy ponad 6,5 kW (bierzemy pod uwagę moc po stronie DC, czyli moc zainstalowanych modułów fotowoltaicznych).  Obowiązek zgodności urządzeń fotowoltaicznych o mocy ponad 6,5 kW z wymaganiami ochrony ppoż Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadziła obowiązek zgodności urządzeń fotowoltaicznych o […]

Fotowoltaiczne ogrzewanie domu – czy to możliwe?

Przydomowa instalacja fotowoltaiczna pozwala na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii oraz uzyskanie samowystarczalności energetycznej. To także rozwiązanie maksymalnie ekologiczne.  Uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii oznacza, że nie kupujemy prądu wyprodukowanego przez zakład energetyczny, ale produkujemy go sami – właśnie w naszej przydomowej instalacji fotowoltaicznej czyli naszej własnej elektrowni słonecznej.  Samowystarczalność energetyczna to sytuacja, […]

Opłata mocowa – co to jest i jak wpływa na wzrost rachunków?

Opłata mocowa miała pojawić się na naszych rachunkach za prąd już 1 października 2020 roku, decyzję jednak odroczono i zaczęła ona funkcjonować od 1 stycznia bieżącego roku. Zgodnie z przyjętą w 2017 roku ustawą dotyczącą rynku mocy (tzw. ustawą mocową), pieniądze pozyskane z opłaty mocowej mają iść na utrzymywanie rezerw energii przez elektrownie węglowe. Innymi […]

Panele amorficzne, czym są i czy warto?

Fotowoltaiczne panele amorficzne, należące do grupy paneli cienkowarstwowych (nazwa wiąże się z bardzo niewielką grubością półprzewodników, która może wynosić zaledwie kilka mikronów), składają się z cienkich ogniw zbudowanych z krzemu amorficznego, czyli takiego, który nie jest wykrystalizowany, w związku z czym nie ma postaci kryształu. W panelach amorficznych bardzo cienkie warstwy niewykrystalizowanego krzemu nakładane są na […]

Systemy śledzące słońce – solar tracking system

Około ¾ uzysku energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej przypada na wiosnę i lato. Produkcja zimowa to kilka – kilkanaście procent. Zwłaszcza w tym okresie zastosowanie systemów nadążnych wydaje się szczególnie uzasadnione. Szacuje się, że zastosowanie trackerów zwiększa uzysk energii w instalacji średnio o 30% ale nawet o 45%.  Z uwagi na duże koszty tego rozwiązania, […]

Akumulator w instalacji fotowoltaicznej – jak wybrać oraz czy się opłaca?

Właściciele przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych najczęściej korzystają z systemu opustów. Co to oznacza? Oznacza to, że przekazują wyprodukowaną przez instalację, ale nie wykorzystaną na własne potrzeby energię elektryczną, do sieci, nie otrzymując za nią pieniędzy, tylko możliwość korzystania z niej bez żadnych dodatkowych opłat (koszt zakupu). Energię „przechowywaną w sieci” możne wykorzystać jedynie w 70-80%: 70% […]

Konserwacja instalacji fotowoltaicznej – kiedy i jak to robić?

Bez względu na to, czy jesteśmy właścicielami stacjonarnego systemu fotowoltaicznego posadowionego na dachu bądź na gruncie, czy systemu nadążnego (solar tracking system), raz na jakiś czas będziemy musieli pomyśleć o czyszczeniu paneli PV.  W przypadku systemu nadążnego oraz stacjonarnego systemu na gruncie mamy wygodny dostęp do paneli. To duże ułatwienie, szczególnie, kiedy musimy dostać się […]

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej – dlaczego jest tak ważna

Instalacje fotowoltaiczne wyrastają na polskich posesjach jak grzyby po deszczu. Dawno już posiadanie przydomowej elektrowni słonecznej nie jest postrzegane jako rozwiązanie niszowe. Zainteresowanie klientów pozyskiwaniem energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wymusiło konkurencyjność na rynku fotowoltaiki. Dla inwestorów to doskonała wiadomość, bo – jak podkreślali specjaliści – zanim rynek rozkręcił się na dobre, największym problemem […]

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej – o czym należy pamiętać?

Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.). Za mikroinstalację uznaje się odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Ustawa Prawo energetyczne wskazuje na dwa tryby […]

Dotacja 5000 zł do fotowoltaiki – czy będzie w 2021 roku?

Dotacja do 5000 PLN na gotową już instalację fotowoltaiczną pozyskiwana jest przez inwestorów w ramach rządowego programu „Mój prąd”. Dwa pierwsze nabory wniosków dowiodły, że to pomysł trafiony i cieszący się stale rosnącym zainteresowaniem beneficjentów. Pierwszy nabór trwał od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r.  Drugi nabór trwa od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do […]