Kable i przewody do instalacji PV – sprawdź co warto wiedzieć?

Właściwy dobór oraz odpowiednie poprowadzenie wszystkich przewodów w obrębie danego systemu fotowoltaicznego ma kluczowe znaczenie nie tylko dla jego wydajności, ale również dla bezpieczeństwa. Do wykonania połączeń pomiędzy poszczególnymi panelami oraz urządzeniami używa się dedykowanych kabli fotowoltaicznych, które powinny spełniać określone wymagania, by instalacja PV funkcjonowała z optymalną efektywnością.

Kable solarne – podstawowe informacje

Przewody solarne służą do wykonywania połączeń między elementami instalacji fotowoltaicznej. Z reguły są wykonane z miedzi oraz mają grubszą izolację niż standardowe kable elektryczne, cechują się również znacznie większą giętkością. Wynika to z faktu, że przewody solarne są narażone na działanie znacznie wyższych temperatur oraz na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, jak np. gwałtowne zmiany temperatur, stała ekspozycja na promieniowanie UV i ozon, wilgoć czy ryzyko uszkodzeń mechanicznych.

Jak dobierać przewody solarne?

Ponieważ w znakomitej większości przypadków kable solarne będą układane na zewnątrz budynków, muszą przede wszystkim być odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz zmiennych warunków temperaturowych. Z tego względu należy wybierać przewody solarne o odpowiedniej izolacji, zapewniającej funkcjonowanie okablowania w warunkach panujących w danej lokalizacji.

Kable solarne muszą również być dobrane tak, żeby straty wynikające z grzania się przewodów nie były wyższe niż 1%, a w przypadku instalacji niskonapięciowych strata nie może przekraczać 3%.

Ponadto warto zweryfikować, czy dane przewody spełniają wymagane prawnie normy Unii Europejskiej oraz czy posiadają certyfikaty niezależnych instytucji certyfikujących – jeśli tak, można przyjąć, że będą pracować zgodnie z oczekiwaniami przez wiele lat.

Instalacja fotowoltaiczna – prowadzenie przewodów

Właściwe okablowanie instalacji fotowoltaicznej ma kluczowe znaczenie dla wyeliminowania potencjalnego ryzyka wybuchu pożaru oraz dla ogólnej stabilności funkcjonowania instalacji PV. W instalacji fotowoltaicznej prowadzenie przewodów zawsze powinno być realizowane zgodnie z następującymi zasadami:

  • przewody solarne na dachach skośnych powinny być prowadzone pionowo, a poza modułami należy wykorzystywać do układania okablowania dodatkowe osłony, które muszą być solidnie przytwierdzone do dachu,
  • niedopuszczalne jest, by przewody zwisały zbyt luźno pod modułami PV – muszą być przymocowane do ramy albo do szyn danego modułu,
  • przewodów solarnych nie wolno układać pod obciążeniem mechanicznym ani w taki sposób, by były narażone na naprężenia.

Zachowanie powyższych zasad odnośnie okablowania instalacji fotowoltaicznej przy pomocy kabli solarnych sprawi, że instalacja PV będzie bezpieczna w eksploatacji przez długi czas.

Autor