Magazyny energii Lubelskie

Energię elektryczną wytwarzaną przez przydomową instalację fotowoltaiczną można magazynować. Magazyny energii to nic innego jak systemy akumulatorów, dzięki którym możemy zmagazynować nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez nasz system PV i wykorzystać je w dowolnym czasie do zasilania domowych urządzeń elektrycznych albo do gromadzenia nadwyżek prądu na okresy zmniejszonej jego produkcji (noc, zima, awaria).

Przydomowy magazyn energii dobrze dobrany do instalacji fotowoltaicznej jest niezbędny, kiedy chcemy uzyskać całkowitą samowystarczalność energetyczną. Jest to szczególnie ważne po nowelizacji Ustawy o OZE, ponieważ system net-billingu stwarza zachętę dla prosumentów energii odnawialnej do zwiększania autokonsumpcji wytwarzanej energii elektrycznej i dopasowania rozmiaru instalacji adekwatnie do zapotrzebowania na energię elektryczną.

Naszym Klientom z Lubelskiego, jednego z najlepiej nasłonecznionych regionów Polski, oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji fotowoltaiki oraz dobranych do każdej instalacji magazynów energii.

Magazyny energii do fotowoltaiki – Lubelskie

W związku ze zmianami w systemie rozliczeń prosumentów, Program „Mój Prąd” 4.0″ zakłada, że kwota dotacji uzależniona będzie od zakresu inwestycji przedstawionego we wniosku o dofinansowanie. Premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej – czyli z magazynem energii. Dopłaty mają wynieść od 25% do 50% kosztów instalacji urządzeń do akumulacji energii. Stawki mają być ustalone na podstawie danych rynkowych.

Oferujemy magazyny energii do fotowoltaiki, które dają użytkownikom dużą stabilność energetyczną, czyli pozwalają na unikanie powszechnych zjawisk, takich jak nagłe wzrosty i spadki obciążenia w sieci energetycznej. Dzięki oferowanym przez nas magazynom posiadacze instalacji fotowoltaicznych mogą liczyć na większą niezależność energetyczną oraz większe oszczędności.Zapoznaj się naszą ofertą akumulatorów do magazynowania energii z fotowoltaiki!

Wybierz najbliższe Ci miasto, by skontaktować się z właściwym oddziałem:

Magazyny energii w 4 prostych krokach

1

Bezpłatna konsultacja

Zgłoś się do nas — na podstawie danych zebranych przez naszego specjalistę przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

2

Analiza i przygotowanie inwestycji

Nasz dział techniczny przygotowuje optymalny plan instalacji, a analityk finansowy zapewni najkorzystniejszą formę wsparcia Twojej inwestycji.

3

Profesjonalny montaż

Zajmiemy się bezpiecznym dostarczeniem sprzętu na miejsce w umówionym wcześniej terminie. Montaż wykona certyfikowana i doświadczona ekipa fachowców.

4

Uruchomienie instalacji

Zgłosimy Twoją instalację do Zakładu Energetycznego, wyręczając Cię we wszystkich formalnościach. Pozostanie Ci jedynie cieszyć się z oszczędności i niezależności zapewnianej przez magazyn energii!

SYNTEZA OZE - logo

Magazynowanie energii!

Oprócz magazynów energii oferujemy też:

Fotowoltaika lubelskie

Fotowoltaika lubelskie

Zobacz więcej

Pompy ciepła Lubelskie

Pompy ciepła Lubelskie

Zobacz więcej

Dlaczego warto zainwestować w magazyny energii?

Magazyn energii pozwoli wykorzystać nadwyżki energii wyprodukowanej z Twojej instalacji.

Prąd z fotowoltaiki nie tylko nie będzie się marnował, ale też nie zostanie sprzedany do krajowej sieci po niekorzystnych stawkach.

Urządzenie zwiększy Twoją niezależność od dostawcy energii.

Magazyn energii w połączeniu z fotowoltaiką sprawi, że latem nie będziesz musiał w ogóle korzystać z usług firmy energetycznej.

System pozwoli zachować dostęp do prądu w czasie niezaplanowanych przerw w dostawie z powodu awarii sieci lub niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Instalacja pozwoli Ci zapomnieć o uciążliwościach związanych z problemami po stronie dostawcy energii.

Możesz zyskać dofinansowanie wg zasad – MP4

Rządowy program Mój Prąd na lata 2021 - 2023 (MP4) przewiduje dofinansowania na inwestycje w magazyny energii.

Nasze certyfikaty