Monter instalacji fotowoltaicznej – czym się zajmuje i jak nim zostać?

Rosnące zainteresowanie pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych sprawia, że na rynku pojawiają się nowe zawody związane z tym właśnie segmentem energetyki. Jednym z nich jest monter instalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z polskim prawem oraz z wymogami dyrektywy unijnej 2009/28/WE, osoba chcą wykonywać ten zawód musi uzyskać specjalny certyfikat wydawany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego).

Daje on uprawnienia do montowania systemów PV oraz systemów geotermalnych, pieców na biomasę, kolektorów słonecznych itp. Dokument jest ważny przez 5 lat. Po upływie jego ważności należy podjąć szkolenie przypominające dla Certyfikowanych Instalatorów Systemów Fotowoltaicznych. W celu przedłużenia ważności Certyfikatu wymagane jest aby w ciągu 12 miesięcy przed terminem jego upływu, ukończyć szkolenie przypominające w akredytowanym ośrodku szkoleniowym. 

Po wydaniu certyfikatu dane instalatora zostają umieszczone w Rejestrze Certyfikowanych Instalatorów oraz wydanych certyfikatów i ich wtórników.

Kto może zostać monterem instalacji PV

W zależności od instytucji prowadzącej szkolenie, osoba ubiegająca się o certyfikat montera systemów fotowoltaicznych musi spełniać rozmaite warunki. Jedni wymagają, aby mieć minimum zawodowe wykształcenie oraz trzy lata doświadczenia w instalacji urządzeń (np. sanitarnych, chłodniczych, elektrycznych).

Inni uznają, że do szkolenia może przystąpić każda osoba bez względu na swoje wykształcenie czy doświadczenie zawodowe, a wcześniejszy staż pracy jako jako dekarz, elektryk czy instalator urządzeń sanitarnych, grzewczych lub energetycznych są tylko dodatkowym atutem. Mile widziane, lecz nie obowiązkowe są również uprawnienia wysokościowe i SEP. 

Na stronie UDT (Urząd Dozoru Technicznego), instytucji władnej wydać stosowny Certyfikat, czytamy, że aby uzyskać certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, instalator musi spełnić szereg wymagań. Wymagania te rozdzielono na dwie grupy:

I. instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali egzamin,

II. instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub wykształcenie wyższe w określonej specjalności lub na określonym kierunku.

Warunki, które muszą spełnić przedstawicie obu grup znajdziemy tutaj [https://www.udt.gov.pl/certyfikacja-instalatorow-oze]. 

Co obejmuje szkolenie na Certyfikowanego Instalatora Systemów Fotowoltaicznych

Program szkoleń dla instalatorów systemów PV powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dziennik Ustaw poz.1034 z 2017).

Kurs/szkolenie na Certyfikowanego Instalatora Systemów Fotowoltaicznych obejmuje część praktyczną i teoretyczną. 

W ramach części teoretycznej zdobywa się wiedzę na temat:

 • podstawowych zasad działania ogniw fotowoltaicznych i ogólnych założeń technologii
 • rodzajów instalacji fotowoltaicznych
 • doboru komponentów PV
 • ogólnego przebiegu procesu inwestycyjnego
 • aspektów prawno-administracyjnych oraz ekonomicznych fotowoltaiki w Polsce
 • opłacalności inwestycji w fotowoltaikę oraz źródeł uzyskania dofinansowania
 • warunków BHP instalacji systemów PV

W ramach części praktycznej kursanci zdobywają umiejętności w zakresie:

 • projektowania instalacji PV przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania
 • szacowania uzysku energetycznego oraz analizy potencjalnych zysków finansowych
 • przeprowadzania audytu energetycznego
 • szczegółowego przebiegu procedury zawarcia umowy z zakładem energetycznym
 • montażu systemów fotowoltaicznych typu on-grid i off-grid
 • monitorowania poziomu efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznej

Zakres obowiązków montera instalacji fotowoltaicznych

Certyfikowany Instalator Systemów Fotowoltaicznych nie ma problemów ze znalezieniem pracy. W ogłoszeniach o pracy najczęściej pojawia się następujący zakres obowiązków Instalatora:

 • kompleksowa obsługa montażu instalacji fotowoltaicznych u Klientów (budowa konstrukcji dachowych bądź naziemnych pod instalację, okablowanie systemu fotowoltaicznego i montaż modułów, montaż inwertera wraz z zabezpieczeniami po stronie AC i DC, podłączenie inwertera do sieci energetycznej)
 • opieka serwisowa nad Klientami

Wśród wymagań znajdziemy:

 • mobilność (praca na terenie całego kraju)
 • prawo jazdy kategorii B
 • uprawnienia SEP E i D do 1kV lub UDT (są świadectwem odpowiedniego przygotowania do wykonywania prac związanych z elektryką)
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości (skierowanie na badania powinno zawierać wyraźną adnotację o pracy na wysokości powyżej 3 m)
 • działalność gospodarcza
 • dobrą organizację pracy

Choć to nie instalator jest odpowiedzialny za aktywne pozyskiwanie nowych klientów (należy to do przedstawiciela handlowego),  jego postawa w pracy także przyczynia się do budowania dobrego wizerunku firmy, a więc pośrednio i on jest osobą, która przyczynia się do zdobywania kolejnych zleceń. Firma fotowoltaiczna której zależy na dobrej opinii na bieżąco monitoruje jakość wykonywanych montaży i docenia trudną pracę swoich ekip instalatorskich.

Autor